S čím vám pomůžu

Rád pracuji s čísly a procesy. Nejsem účetní, jsem manažer, který účetnictví a další získaná data používá k hodnocení jednotlivých činností firmy. Rád pracuji na silných oblastech firmy, rovněž velmi rád pracuji na hledání a vylepšení těch slabších. Celkově je mým zájmem výborně fungující, vyvážená firma se spokojenými zákazníky, zaměstnanci i majiteli

Dozvědět se více

Co dělám

Po úspěšném prodeji firmy v roce 2019 jsem získal prostor pro realizaci v jiných oborech a pouštím se do nových výzev. Dělám to, co mě ve vlastní firmě nejvíce bavilo a hodně jí to pomáhalo. Jsou to analýzy, controlling, manažerské finance, cash flow, revize business plánu, rentabilita jednotlivých oblastí apod. Pomoc s hledáním podnikatelské cesty a vedení po ní. Mám velký cit a umím propojit technickou, obchodní a ekonomickou stránku podnikatelských činností. Sám jsem v minulosti pracoval s mentorem a kouči, nyní své zkušenosti předávám dále. Pokud je to přínosné, tak pracuji s metodami GTD, ZTD, Bullet Journal, 7 návyků a různě je kombinuji.

Klíčová slova mé činnosti: manažerské finance, manažerské účetnictví (ne pouze na daně), cash flow, analýza, finanční plánování, ziskovost, revize business plánu, rentabilita jednotlivých oblastí, projektů, zakázek, revize a nastavení KPI, externí controlling, interim manager, externí audit, due diligence.

Můj příběh Nejčastější případy

Průběh spolupráce

1
2
3

Nezávazné osobní setkání

Nezávazné osobní setkání, rozhovor, vzájemné poznání a diskuze o naší možné spolupráci. Preferuji osobní setkání, ale je možné dohodnout i telefonicky nebo videohovorem.

Zpracování analýzy

Zpracování analýzy resp. vstupního auditu: proběhne u zákazníka na základě dohody při osobním jednání a zpravidla řeší tyto oblasti:

  • Finanční analýza: na základě finančních výkazů, výsledovky a dalších výstupů, reportů, které jsou ve firmě k dispozici 
  • Procesy a lidé: osobní pohovory a poznání procesů, které mají být součástí naší spolupráce

Zpracovaná analýza (audit) popíše aktuální stav a navrhne body a další postup 

Spolupráce na odsouhlasené bázi dle analýzy a vzájemné dohody

Pravidelné konzultace nebo zpracování dat a informací, spolupráce na bázi den/týden/měsíc. Spolupráce s oprávněnými osobami, činnosti dle odsouhlasené spolupráce. Pravidelné reporty a konzultace s rozhodovatelem projektu. Spolupráce může probíhat u zákazníka, tak i vzdáleně, vše dle vzájemné dohody. Délka spolupráce může být na dobu neurčitou nebo určitou po dobu dokončení jistého cíle nebo projektu.

Cena

Cenu za spolupráci stanovuji dohodou na základě rozsahu a četnosti poskytované služby. Nezávazné první setkání poskytuji zcela zdarma. Přibližnou cenu služby mohu sdělit na vyžádání po seznámení se s poptávkou. Konkrétní cenu sdělím po úvodní schůzce. V případě spolupráce delší jak 3 měsíce, poskytuji slevu na vstupní audit – analýzu ve výši 50%. Cenu ovlivní i vzdálenost od zákazníka, smluvní částku za dopravu účtuji z Hradce Králové nebo České Skalice, podle toho, co je pro zákazníka výhodnější.

Kontakt

  • Milan Petráček
    Velký Třebešov 21, 55203 Česká Skalice
  • IČ: 08770026, nejsem plátce DPH Registrace: MěÚ Jaroměř, č.j.: OOŽÚ-7365/2019-Hor
  • Bankovní účet: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 4188234033/0800
Mapa ČR Velký Třebešov 21 55203 Česká Skalice marker Praha - připravuji, zatím dojíždím marker Nerudova 174/46 500 02 Hradec Králové