S čím vám pomůžu

V businessu se pohybuji od r. 1991, tj. od svých šestnácti let. V roce 2019 jsme prodali dvacet osm let budovanou firmu. Tím se mi otevřela možnost pomáhat podnikatelům a firmám zlepšovat se.

Věnuji se manažerským financím - externímu finančnímu řízení firem, které vzájemně kombinuji podle potřeby s business mentoringem. 

V roce 2020 jsem vydal 4 knihy leadershipu, firemního a osobního rozvoje.

Služby poskytuji pod svojí značkou Milan Petráček | Panfico s.r.o.

Zaměřuji se na efektivitu podnikatelů a firem, procesy, ekonomiku a obchod. 

 

Přejít na stránku PANFICO s.r.o.

Dozvědět se více

Co dělám

Po úspěšném prodeji firmy v roce 2019 jsem získal prostor pro realizaci v jiných oborech a pouštím se do nových výzev.

Rozhodl jsem se použít řadu teoretických a hlavně praktických znalostí získaných za dlouhou dobu v businessu a předávat je dále zejména podnikatelům a firmám, kteří se chtějí zlepšovat a posouvat svá podnikání dále. Dělám to, co mě opravdu baví a naplňuje a zároveň mě těší to, že to pomáhá dalším.

Zabývám se externě finančním řízení firem (manažerské finance), které kombinuji dle potřeby s business mentoringem. Ten poskytuji samozřejmě i samostatně . 

Jsem praktik a mám řadu zkušeností. Zaměřuji se na efektivitu podnikatelů a firem, procesy, ekonomiku, obchod a jejich vzájemný soulad. Mám velký cit a umím propojit technickou, obchodní a ekonomickou oblast firmy. Mé analytické a technické myšlení mi umožňuje rychle proniknout do výsledků, procesů a firemní kultury.

Velmi dobře pracuji s manažerským účetnictvím. Pokud se ve firmě používá účetnictví více pro daňové účely, umím manažerské účetnictví nastavit.

Mám zkušenosti i v krizovém řízení firmy.

Mé zkušenosti ze spoluprací s mentorem, kouči a firemními poradci, když jsem ještě vedl vlastní firmu, mi dávají výhodu v tom, že se umím vžít do svého protějšku – podnikatele, majitele, manažera či šéfa firmy, protože většinu svého profesního života jsem byl na vaší straně.

Služby poskytuji pod obchodní značkou:  Milan Petráček | Panfico s.r.o.,  zjistit více...

 

Můj příběh Nejčastější případy

Průběh spolupráce

1
2
3

Nezávazné osobní setkání

Nezávazné osobní setkání, rozhovor, vzájemné poznání a diskuze o naší možné spolupráci. Preferuji osobní setkání, ale je možné dohodnout i telefonicky nebo videohovorem.

Zpracování analýzy

Zpracování analýzy resp. vstupního auditu: proběhne u zákazníka na základě dohody při osobním jednání a zpravidla řeší tyto oblasti:

  • Finanční analýza: na základě finančních výkazů, výsledovky a dalších výstupů, reportů, které jsou ve firmě k dispozici 
  • Procesy a lidé: osobní pohovory a poznání procesů, které mají být součástí naší spolupráce

Zpracovaná analýza (audit) popíše aktuální stav a navrhne body a další postup 

Spolupráce na odsouhlasené bázi dle analýzy a vzájemné dohody

Pravidelné konzultace nebo zpracování dat a informací, spolupráce na bázi den/týden/měsíc. Spolupráce s oprávněnými osobami, činnosti dle odsouhlasené spolupráce. Pravidelné reporty a konzultace s rozhodovatelem projektu. Spolupráce může probíhat u zákazníka, tak i vzdáleně, vše dle vzájemné dohody. Délka spolupráce může být na dobu neurčitou nebo určitou po dobu dokončení jistého cíle nebo projektu.

Cena

Cenu za spolupráci stanovuji dohodou na základě rozsahu a četnosti poskytované služby. Nezávazné první setkání poskytuji zcela zdarma. Přibližnou cenu služby mohu sdělit na vyžádání po seznámení se s poptávkou. Konkrétní cenu sdělím po úvodní schůzce. V případě spolupráce delší jak 3 měsíce, poskytuji slevu na vstupní audit – analýzu ve výši 50%. Cenu ovlivní i vzdálenost od zákazníka, smluvní částku za dopravu účtuji z Hradce Králové nebo České Skalice, podle toho, co je pro zákazníka výhodnější.

Kontakt

  • Milan Petráček
    Velký Třebešov 21, 55203 Česká Skalice
  • IČ: 08770026, nejsem plátce DPH Registrace: MěÚ Jaroměř, č.j.: OOŽÚ-7365/2019-Hor
  • Bankovní účet: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 4188234033/0800
Mapa ČR Velký Třebešov 21 55203 Česká Skalice marker Praha - připravuji, zatím dojíždím marker Nerudova 174/46 500 02 Hradec Králové