Opakované otázky a překážky

... aneb s čím se opakovaně u klientů setkávám. Níže uvádím některé problémy včetně stručného popisu procesu jejich řešení.

Nerad mluvím o problémech své firmy.

Častá otázka a zpravidla mentální problém před prvním kontaktem s konzultantem. Je běžné, že podnikatel se často cítí na starosti sám. Rodinu nechce zatěžovat, kamarádovi u piva přece nebude říkat, že má nějaké problémy atd. Právě naopak konzultanta příp. mentora si zvete kvůli tomu, aby Vám pomohl. V tuto chvíli přichází jeho role tzv. vrby. Zkušený konzultant si s Vámi umí v klidu a bez emocí promluvit, dojít k jádru věci a zahájit cestu správným směrem. Samozřejmostí je absolutní diskrétnost. Ve většině případů řešil již daleko horší problémy a zcela jistě si s tím poradí. Je samozřejmě důležité neztrácet čas a řešit věci bez zbytečného odkladu.

Máme problémy s účetní nebo s účetní firmou.

Problém, se kterým se setkávám často. Ať vypadá otázka a popis problému jednoduše, zpravidla to tak není. V tomto případě jdu cestou analýzy procesů. Velmi často totiž není potíž v zaúčtování, ale ve způsobu komunikace, oběhu účetních dokladů, nedostatečného nastavení analytik apod. Moje práce pak spočívá v nastavení správných postupů, konkretizace požadavků a dohled nad jejich správnou realizací. Pokud se ukáže, že toto vše funguje, může být problém opravdu v účtování. Pak pomáhám firmám v celém procesu změny, od počátečních požadavků přes výběr, předání a spolupráce při nové implementaci.

Pořád nevíme, jak si stojíme a jak hospodaříme.

Data mají v dnešní době cenu zlata. V každé firmě jsou a je jen otázka, jak a co se z nich vytěží. Dělám to rád, zprofanovaná zkratka KPI pořád ve většině případů funguje. Je jen otázka přístupu a zpracování, aby to byla motivační složka a ne bič. Mám radost, pokud dojdeme k takové palubní desce firmy, kde máme rychlý přehled o výkonu a trendech. Na to navazuje reporting z konkrétních čísel ukazující to, co firmě pomáhá a není pro ní zbytečné.

 

Bližší informace ohledně Manažerských financí, krizového řízení a externího finančního řízení firmy zjistíte zde.

Bližší informace ohledně Business mentoringu najdete zde.

Kontakt

  • Milan Petráček
    Velký Třebešov 21, 55203 Česká Skalice
  • IČ: 08770026, nejsem plátce DPH Registrace: MěÚ Jaroměř, č.j.: OOŽÚ-7365/2019-Hor
  • Bankovní účet: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 4188234033/0800
Mapa ČR Velký Třebešov 21 55203 Česká Skalice marker Praha - připravuji, zatím dojíždím marker Nerudova 174/46 500 02 Hradec Králové